fenixupadlosc - Kancelaria Prawna Fenix

BOISZ SIĘ O SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ, A DŁUGI NIE DAJĄ CI ŻYĆ SPOKOJNIE?

Zaufaj prawdziwym ekspertom od problemów finansowych I 
Zapisz się na
BEZPŁATNĄ KONSULTACJĘ

Wystarczy jedno proste zgłoszenie. 

Klikając "Wyślij" akceptuję regulamin oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych

ZACZNIJ ZMIANĘ SWOJEGO ŻYCIA JUŻ DZIŚ!

CO MOŻESZ KORZYSTAJĄC Z NASZEJ POMOCY

Ogłosić Upadłość Konsumencką dzięki, której otrzymasz szansę żeby:
calkowite-oddluzenie

Oddłużyć się

wykreslenie-z-rejestrow

Wykreślić negatywne wpisy

zawarcie-ugody

Zawrzeć ugodę z wierzycielami

zaspokojenie-potrzeb-mieszkaniowych

Zaspokoić potrzeby mieszkaniowe

komfort-psychiczny

Otrzymać komfort psychiczny

nowe-perspektywy

Zacząć życie od nowa

Klienci o nas

DLACZEGO WARTO WSPÓŁPRACOWAĆ Z NAMI

Jesteśmy profesjonalistami

Gwarantujemy bezpieczeństwo

Mamy ponad 18-letnie doświadczenie

100% skuteczność

Indywidualne podejście i wsparcie


O kancelarii

Jesteśmy tu dla Ciebie, znamy rozwiązania na Twoje problemy i chcemy Ci pomóc. 

Tworzymy firmę rodzinną z długoletnim doświadczeniem prawniczym i finansowym.

W naszej pracy codziennie pomagamy kolejnym osobom wyjść z długów i zacząć życie na nowo.

Aktualnie wypełniamy naszą główną misję edukacyjną (bezpłatne konsultacje), która ma na celu zapoznać dłużników z możliwościami rozwiązywania problemów finansowych, dzięki której już wiele osób skorzystało z naszej pomocy i umorzyło swoje długi.

Jako, że nasz zespół tworzą osoby niezwykle doświadczone, jesteśmy w pełni gotowi do kompleksowego – całościowego prowadzenia spraw około upadłościowych, restrukturyzacyjnych i mediacji.

Nasze doświadczenie w liczbach

500
Zadowolonych Klientów - Ogłoszonych upadłości konsumenckich
130 godzin
Miesięcznie na pomoc w rozwiązywaniu problemów (bezpłatnych konsultacji)
23000000
Umorzonych zobowiązań finansowych

BEZPŁATNA ANALIZA ONLINE

Chcesz sprawdzić swoje szanse na ogłoszenie upadłości konsumenckiej? Wypełnij TEST, który trafi do naszych ekspertów. Po analizie skontaktujemy się z Tobą.
TEST


Komu Już Pomogliśmy

Przykładowe historie naszych Klientów

Zadłużenie: 250 000 zł

PROBLEM

 

Pan Piotr był uzależniony od hazardu, kiedy zgłosił się do naszej Kancelarii. Klient przez wiele lat grał w kasynie i obstawiał zakłady sportowe. Wraz z pierwszymi sukcesami Klient uwierzył w możliwość szybkiego wzbogacenia się. Niestety jak to bywa w grach hazardowych raz się wygrywa, a w większości przypadków przegrywa. Niezniechęcony porażkami nasz Klient zaczął zaciągać zobowiązania kredytowe w celu uzyskania pieniędzy do dalszego „inwestowania”. W ten sposób wpadł w tzw. „spiralę zadłużenia”.

ROZWIĄZANIE

Osoby uzależnione od hazardu co do zasady mogą zostać uznane przez Sąd za dłużników niewypłacalnych, którzy do swojej niewypłacalności doprowadzili umyślnie lub co najmniej wskutek rażącego niedbalstwa. Jednakże w przedmiotowej sprawie Pan Piotr przedstawił obszerną dokumentację medyczną, z której wynikała stwierdzona jednostka chorobowa – uzależnienie od hazardu. Sąd wyznaczył rozprawę w przedmiocie zbadania zasadności wniosku.

Na rozprawie Sąd dopuścił dowód z przesłuchania Klienta. Po zamknięciu rozprawy Sąd wydał postanowienie, w którym ogłosił upadłość konsumencką Klienta. W tej chwili wobec Klienta toczy się postępowanie upadłościowe mające na celu oddłużenie Klienta.

Klient rozpoczął pracę zawodową i kontynuuje udział w zajęciach terapeutycznych. Klient jest bowiem świadomy tego, że ponowne popadnięcie w spiralę długów z powodu aktywności hazardowej może pozbawić Klienta możliwości skorzystania w przyszłości z prawnych szans na upadłość konsumencką w przypadku zaistnienia przesłanek do ogłoszenia upadłości konsumenckiej.

Zadłużenie: 2 550 000 zł

PROBLEM

Pani Barbara zajmowała wysokie stanowisko menadżerskie w spółce i stała się – na prośbę jej wspólników – poręczycielem jej zobowiązań. W momencie udzielania poręczenia Klientka była przekonana o dobrych zamiarach wspólników, których znała osobiście od wielu lat. Co więcej, Klientka miała dostęp do spółki, z której wynikało, że w momencie zaciągania zobowiązań była ona w bardzo dobrej kondycji finansowej, a zaciągane zobowiązania nigdy nie przekraczały wartości majątku spółki. Klientka zdawała sobie sprawę, że w sytuacji odmowy udzielenia poręczenia za spółkę, wspólnicy mogą ją zwolnić – to zresztą Klientce znacząco sugerowali.

Klientka miała w tamtym momencie na utrzymaniu całą swoją rodzinę, więc ryzyko utraty pracy było dla Klientki zbyt dotkliwe. Jak się później okazało prośba wspólników o udzielenie przez Klientkę poręczenia była podyktowana chęcią „przeniesienia” odpowiedzialności na inną osobę, spoza kręgu nieuczciwych wspólników, którzy w tamtym czasie działali w porozumieniu.

W tamtym momencie wspólnicy zapewniali Klientkę, że kwestia poręczenia za dług spółki wynika zobowiązujących regulaminów banku. Klientka był w tamtym momencie przekonany o tym, że udzielenie poręczenia spółce jest czystą formalnością. Pani Barbara zgodziła się więc na poręczenie kilku zobowiązań. W niedługim jednak czasie wspólnicy spółki rozpoczęli defraudację środków spółki. Klientka miała co do tego pewne podejrzenia w momencie kiedy spółka nie wypłaciła jej należnego wynagrodzenia tłumacząc swoje opóźnienie w płatności zaległościami w płaceniu faktur przez kontrahentów spółki. Wierzyciele spółki niezainteresowani tłumaczeniami wspólników zaczęli inicjować liczne postępowania sądowe, a następnie egzekucyjne z majątku spółki. Szybko okazało się jednak, że egzekucja z majątku spółki pozostaje bezskuteczna. Majątek spółki trafił bowiem w ręce jej wspólników oraz osób powiązanych ze wspólnikami.

Wierzyciele zaczęli uzyskiwać tytuły wykonawcze również przeciwko Klientce jako poręczycielowi. Przeciwko Klientce zostało jednocześnie wszczętych kilka postępowań egzekucyjnych. W ten sposób Klientka wpadła w spiralę zadłużenia wywołaną poprzez nieuczciwe działania wspólników spółki. Klientka odpowiadała bowiem za cudzy dług – za dług spółki. Egzekucja prowadzona przeciwko Klientce spowodowała, że utraciła ona całkowicie możliwość regulowania również wszelkich swoich zobowiązań, takich jak rata kredytu za swoje mieszkanie, podstawowe opłaty za mieszkanie, czy opłaty na edukację dzieci. Egzekucja na podstawie tytułów wykonawczych wynikających z odpowiedzialności za cudze długi spowodowała całkowitą niewypłacalność Klientki.

Łączna wartość wszystkich wierzytelności przysługujących wierzycielom przeciwko Spółce, a zarazem przeciwko Klientce, wynosiła około 2.550.000,00 złotych.

ROZWIĄZANIE

W przypadku niewykonania zobowiązań przez dłużnika za zobowiązania odpowiada poręczyciel. Wierzyciele mają więc prawo domagać się spełnienia świadczenia przez poręczyciela. Klientka jako poręczyciel, wobec braku regulowania długów przez spółkę, stała się dłużnikiem takim jak spółka.

Po przeanalizowaniu dokumentów dostarczonych przez Klientkę, kancelaria przygotowała wniosek o ogłoszenie jej upadłości jako osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej.
Po rozpoznaniu sprawy na rozprawie, Sąd postanowił o ogłoszeniu upadłości Klientki. Nie było przy tym wątpliwości, że Klientka w momencie udzielania poręczenia dołożyła należytej staranności, w tym dokonała analizy sytuacji finansowej spółki oceniając ją jako bardzo dobrą.

 

Zadłużenie: 2 300 000 zł

PROBLEM

Pan Zbigniew prowadził działalność transportowo – spedycyjną z sukcesem pod koniec lat 90. Wraz z rozwojem firmy zaciągał kredyty na działalność firmy, a także zawierał umowy leasingu, których przedmiotem były samochody specjalistyczne, dostawcze i ciężarowe niezbędne do wykonywania swojej działalności gospodarczej.

Problem prowadzonej działalności gospodarczej Pana Zbigniewa rozpoczął się w momencie zmiany przepisów prawa, które generowały utrudnienia z otrzymaniem dla przewoźników zezwoleń na wyjazd samochodów ciężarowych na teren państw Europy Zachodniej. W tym czasie dwa główne podmioty współpracujące z firmą Klienta z przyczyn niezawinionych nie dokonały zapłaty za wykonane usługi w kwocie przekraczającej 1.500.000,00 złotych. Przedmiotowe wierzytelności Klienta okazały się całkowicie nieściągalne, wobec czego Klient wpadł w spiralę zadłużenia i stan niemożności terminowej spłaty swoich zobowiązań. W następstwie toczących się przeciwko Klientowi postępowań egzekucyjnych zlicytowany został cały jego majątek, w tym wszystkie nieruchomości i cenne ruchomości.

Pomimo zlicytowania całości majątku znaczna część wierzycieli nie została zaspokojona nawet w części.
Kwota wszystkich ciążących zobowiązań na dzień złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości wynosiła około 2.300.000,00 złotych. Klient faktycznie zakończył działalność gospodarczą w roku 2000, jednakże jako przedsiębiorca nigdy nie złożył wniosku o ogłoszenie upadłości. Jako prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą Klient w dalszym ciągu jest odpowiedzialny za swoje długi. Przeciwko Klientowi toczy się wiele postępowań egzekucyjnych. Klient jest stale odwiedzany w domu i miejscach pracy przez przedstawicieli firm windykacyjnych, co powoduje utratę jego wiarygodności w oczach kontrahentów. Problemy finansowe Klienta mają również realne przełożenie na życie osobiste. Żona Klienta złożyła pozew rozwodowy.

Sytuacja Klienta stała się beznadziejna, a jakiekolwiek pobierane od 16 lat wynagrodzenie było natychmiast zajmowane w przez komornika. Podejmowane przez Klienta zajęcia kończą się najczęściej fiaskiem w momencie kiedy pracodawca lub zleceniodawca dowiaduje się o problemach finansowych Klienta.

ROZWIĄZANIE

Kancelaria przygotowała wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej Klienta, który faktycznie nie prowadzi działalności gospodarczej od ponad 6 lat.
Sąd wydał postanowienie, w którym ogłosił upadłość konsumencką Klienta. Sąd nie miał wątpliwości, że wobec faktycznego zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej Klient w momencie składania wniosku występował jako konsument. Co więcej, zgromadzone dokumenty i złożone oświadczenia w  czasie rozprawy nie dały wątpliwości, że Klient popadł w stan niewypłacalności bez swojej winy oraz nie zwiększył swojej niewypłacalności umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa.

Natomiast co jest istotne, w momencie powstania stanu niewypłacalności jako przedsiębiorca, Klient nie był zobowiązany do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości  jako  przedsiębiorca ze względu na brak stosownych przepisów w ówczesnym prawie upadłościowym.

Zakończone postępowanie upadłościowe wobec Klienta w przyszłości pozwoli odbudować Klientowi zaufanie w stosunkach biznesowych oraz odbudować relacje rodzinne.

 

Zadłużenie: 500 000 zł

PROBLEM:

Pani Zofia – Klientka Kancelarii przez wiele lat z sukcesem prowadziła działalność gospodarczą, której przedmiotem było pośrednictwo w obrocie nieruchomościami. Wysokie zarobki osiągane przez Klientkę z prowadzonej działalności gospodarczej wpłynęły na podjęcie decyzji o zakupie mieszkania dla rodziny.
Mieszkanie zostało zakupione na kredyt, który był denominowany we frankach szwajcarskich. Spokój Klientki związany z zakupem nowego mieszkania nie trwał długo. Po pierwsze, kryzys na rynku nieruchomości spowodował, że dochód Pani Zofii z prowadzonej działalności gospodarczej drastycznie spadł. Po drugie, kwoty, które w czasie kryzysu uzyskiwała Klientka w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej nie wystarczały na zaspokojenie bieżących potrzeb rodziny, a co za tym idzie nie sposób było regulować innych zobowiązań.

Od 2010 roku dochody Klientki zaczęły spadać coraz bardziej. Borykała się również z problemem nieuczciwych partnerów biznesowych. Klientce nagminnie nie przekazywano rzetelnych oraz pełnych informacji dotyczących prowadzonej działalności. W ten sposób Klientka podejmowała często decyzje biznesowe w oparciu o nieprawdziwe dane, co miało wpływ na minimalizację zysku oraz maksymalizację strat. Problemy pojawiły się również się na polu rodzinnym.
Mąż Klientki był alkoholikiem. Stanowił realne zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia Klientki i całej rodziny. Mąż Klientki niejednokrotnie atakował ją i ich wspólne dzieci. Skrajne wyczerpanie psychiczne i fizyczne doprowadziło Klientkę do konieczności rozstania się z mężem. Klientka, jako matka samotnie wychowująca dzieci, za wszelką cenę chciała zapewnić godne życie swoim dzieciom, po wielu latach poniżania i wegetacji u boku wiecznie awanturującego się męża.

Wieloletni stres, poniżanie i złe traktowanie przez męża, a także obawa o swoje życie i życie dwójki dzieci, doprowadziły do ujawnienia zaburzeń psychicznych. Zdiagnozowano u niej chorobę psychiczną tzw. dwubiegunówkę. Przez długi okres Klientka leczyła się psychiatrycznie będąc zupełnie wyłączoną z życia społecznego, rodzinnego i zawodowego. W tym czasie, co oczywiste, Klientka nie generowała żadnego dochodu wobec czego stała się całkowicie niewypłacalna.

Nie bez znaczenia dla trudu spłacania długów okazał się wzrost kursu franka szwajcarskiego. Punktem krytycznym było uwolnienie w dniu kursu tej waluty przez szwajcarski bank centralny. Koszt kredytu zaciągniętego przez Klientkę wzrósł parokrotnie. Kumulacja problemów finansowych, rodzinnych oraz zdrowotnych przerodziła się na faktyczną niemożliwość regulowania zobowiązań przez Klientkę. Wysokość długów Klientki wynosiła ponad 500.000,00 złotych.

ROZWIĄZANIE

W przypadku Klientki bardzo istotne znaczenie odegrały przesłanki humanitarne jakim była choroba psychiczna klientki oraz fakt, że samotnie wychowuje dwójkę dzieci. Dłużniczka stała się niewypłacalna z powodu okoliczności obiektywnych, zupełnie niezależnych od Klientki. Na jej niewypłacalność wpływ miała ujawniona choroba psychiczna, ale także gwałtowny wzrost kursu franka szwajcarskiego.

Sąd ogłosił upadłość konsumencką Klientki. Postanowienie Sądu miało daleko idące w życiu Klientki konsekwencje nie tylko prawne i finansowe, ale również zdrowotne.

 

Powyższe przykłady historii naszych Klientów to tylko mały procent tego komu już pomogliśmy.

Jeżeli chcesz podzielić się swoją historią z nami i sprawdzić czy masz szanse na ogłoszenie upadłości konsumenckiej – skontaktuj się z nami.

Kontakt

DZIAŁAMY NA TERENIE CAŁEGO KRAJU


FAQ

Odpowiedzi na najczęstsze pytania naszych Klientów

Postępowanie upadłościowe wszczynane jest na wniosek konsumenta bądź wierzyciela. Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej może złożyć tylko osoba fizyczna, która:
– nie prowadzi / zakończyła działalność gospodarczą lub
– przestała być wspólnikiem osobowej spółki handlowej

Wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej nie może złożyć:
– wspólnik spółki osobowej (np. spółki jawnej, partnerskiej, komandytowej);
– fundacja;
– stowarzyszenie;
– łącznie małżeństwo (może za to złożyć osobno każdy z małżonków, jeżeli spełnia powyższe kryteria).

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej można złożyć w każdym czasie, jeżeli spełnia się powyższe warunki.

Sąd ustala okres spłaty zobowiązań, maksymalny okres wynosi 36 miesięcy. Ponieważ ustawodawca nie przewidział minimalnego progu spłaty swoich zobowiązań, w przypadku osób które nie dysponują żadnym majątkiem ani nie posiadają źródeł dochodu możliwe jest umorzenie ich zaległości przez Sąd bez dokonywania jakichkolwiek spłat i wówczas postępowanie może zakończyć się po pierwszym posiedzeniu sądu.

Upadłość konsumencka to postępowanie przewidziane dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, które stały się niewypłacalne a ich długi nie powstały umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa.

Określenie umyślności a także rażącego niedbalstwa jest sprawą indywidualną i warto skonsultować się ze specjalistą przed złożeniem wniosku.

Wnioskodawca powinien przygotować wszystkie informacje na temat posiadanego przez siebie majątku oraz szczegółowe zestawienie posiadanych zobowiązań. Należy przygotować te informacje w sposób bardzo rzetelny, ponieważ uchybienia mogą uniemożliwić pozytywne zakończenie postępowania a tym samym oddłużenie. Podane informacje w trakcie postępowania są weryfikowane przez syndyka min w urzędzie skarbowym. Syndyk również sprawdza czy wnioskodawca nie podjął działań zmierzających do pokrzywdzenia wierzycieli poprzez np. wyzbywanie sią majątku. Najlepiej skorzystać z pomocy profesjonalnej firmy zajmującej się pomocą w upadłości.


BAZA WIEDZY

Informacje zawarte w niniejszym serwisie mają na celu przedstawienie ogólnych informacji działalności Kancelarii Prawnej Fenix sp. z o.o. i nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku — kodeks cywilny. Kancelaria Prawna Fenix sp. z o.o. nie podnosi odpowiedzialności za decyzje użytkownika podjęte na podstawie informacji uzyskanych w wyniku korzystania z zasobów serwisu. Wszystkie prawa do znaków towarowych, informacji i układu graficznego są wyłącznie własnością Kancelarii Prawnej Fenix sp. z o.o., a wykorzystywanie i kopiowanie ich jest zabronione

Chcesz zapisać się na bezpłatną konsultację?
Kancelaria Prawna FENIX
Facebook
Facebook
Facebook
Google Plus
Google Plus
Google Plus